Bezoek profetenechtpaar

Op dinsdagavond 17 oktober komen Steven en Rita Fedele langs bij House of Hope.

Steve en Rita Fedele zijn een echtpaar die door God zijn geroepen in het ambt van profeet.

Hun bediening kenmerkt zicht door accurate woorden die aanmoedigend, genezend en verhelderend zijn. Op de avond vindt er een inleiding plaats over profetie en de profetische bediening. Daarna volgt een tijd van bediening door Steve en Rita Fedele. Ze dragen een krachtige zalving en hun profetische woord is accuraat en scherp.

Voor meer informatie over Steve en Rita Fedele: http://www.propheticvoiceministry.com/