Meer

Iets in jou weet of voelt dat er meer is. Ja, er is Meer!

Misschien heb je een wonder meegemaakt of ben je genezen door handoplegging. Misschien heb je altijd al geweten dat er ‘meer’ is tussen hemel en aarde.

Wees bemoedigd, je staat niet alleen. Miljarden mensen over de hele wereld hebben een ontmoeting gehad met Jezus. Jezus is de zoon van God en hij heeft jou meer lief dan je ooit kunt beseffen. Jezus is ook een held, een winnaar en jij kunt meelopen in zijn overwinning, zodat alle zorgen en dingen waar je tegen op kijkt van hun bepalende kracht worden ontdaan.

Het ontdekken van Jezus keert je leven totaal onderste boven en maakt je een krachtige onverwoestbare held vol hoop, geloof en liefde.

Wil jij dat ook, lees dan verder.

Het begin van de Quest

Een reis begint bij de eerste stap. Hoe kom je verder?

Jezus kun je op twee manieren ontdekken. Door je hart te openen of door doordenking. We beginnen met het doordenken.

De Bijbel geeft alle informatie die je nodig hebt om een beeld te kunnen vormen van Jezus. Je gaat begrijpen wie Jezus is en wat hij op aarde heeft gedaan.

Daarom geef ik een aantal Bijbelteksten om je op weg te helpen.

“16 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden.” (Bijbelboek Johannes hoofdstuk 3)

“35 Jezus antwoordde: ‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.” (Bijbelboek Johannes hoofdstuk 6)

God zegt dat hij genoeg liefde in zich heeft om Jezus los te laten. Het loslaten van Jezus betekent in dit verband een ellendig leven op aarde met de kruisdood als gevolg. God maakt bewust deze keuze en geeft hiermee inhoud aan het woord liefde. Het gaat hier om gevende liefde. God geeft Jezus zodat Jezus jou ‘van de ondergang’ redt. De ondergang slaat op een onvervuld leven. Dat is een leven waarin de liefde van Jezus niet bekend is. De liefde van Jezus is ook reddend voor de toekomst. Jezus liefde geeft antwoord op wat er na de dood gebeurt…

Naast doordenking is er een andere manier: door je hart te openen. Dit gaat voorbij aan een intellectuele keuze en vraagt om overgave. Voor veel mensen is overgave moeilijk en ook niet iedereen heeft zomaar toegang tot zijn of haar hart. Daarom help ik je door een gebed uit te schrijven. Hierin staan gevoelswoorden die je helpen om je hart te openen.

‘Jezus, ik wil weten wie U bent. Wilt u uzelf aan mij laten zien? U bent God en ik maar een gewoon mens. Vergeef mijn verkeerde dingen en gedachten en maak mij schoon. Ik zet mijn hart voor U open. Jezus, U bent welkom in mijn leven.’

Als jij dit gebed gebeden heb, (gaaf man!), dan zou ik graag met je in contact komen, zodat je je vragen kunt stellen en verder kunt groeien.

Hou jij van denken, lees verder en volg de Alphacursus.

Wil jij God ervaren, lees verder en kom zondagmorgen naar House of Hope.

Wat zou jij doen als je een vreemdeling langs de weg ziet en de drang voelt om een lift te geven? Dit overkwam Peter uit Nieuw-Zeeland. De drang was zo sterk dat hij de auto omkeerde en terugreed. In deze video zie je waarom Peter deze man moest ontmoeten! Deze video is engels gesproken.